Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 12
Helbidea: Idiazabal k.
Atari Zk: 24A
Eskua: 06
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 38,00 m²
"H" librea (min.): 2,89 m
Lokalaren planoa