Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 13
Helbidea: Idiazabal k.
Atari Zk: 24B
Eskua: 04
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
✓Salgai
✓Eskualdatzea
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 76,26 m²
"H" librea (min.): 2,67 m
Lokalaren planoa