Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 14
Helbidea: Idiazabal k.
Atari Zk: 24C
Eskua: 01
Merkataritza egoera
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 19,48 m²
"H" librea (min.): 2,93 m
Lokalaren planoa