Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 17
Helbidea: Idiazabal k.
Atari Zk: 15A
Merkataritza egoera
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 33,25 m²
"H" librea (min.): 3,54 m
Lokalaren planoa