Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 28
Helbidea: Zelai Alde enp.
Atari Zk: 04
Eskua: 58
Merkataritza egoera
Prezio negoziagarria: Ez
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 85,91 m²
"H" librea (min.): 3,04 m
Lokalaren planoa