Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 3
Helbidea: M. Yurramendi
Atari Zk: 30
Eskua: 01
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 600 €
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 62,48 m²
"H" librea (min.): 4,61 m
Lokalaren planoa