Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 49
Helbidea: San Juan kalea
Atari Zk: 29
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 490 €
✓Salgai
✓Eskualdatzea
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 95,43 m²
"H" librea (min.): 3,90 m
Lokalaren planoa