Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 9
Helbidea: Idiazabal k.
Atari Zk: 10
Eskua: A
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
€/m²: 500,00 €
✓Salgai
✓Eskualdatzea
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Bai
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0
Azalera: 77,17 m²
"H" librea (min.): 3,09 m
Lokalaren planoa