Katastroko datuak
Lokal zenbakia: 24
Helbidea: M. Yurramendi
Atari Zk: 30
Eskua: 03
Merkataritza egoera
✓Alokairuan
Euro (€): 900 €
✓Salgai
Prezio negoziagarria: Bai
Karentzia: Ez
Lokalaren datu orokorrak
Solairuak: 0 1
Azalera: 57,13 m² 57,64 m²
"H" librea (min.): 2,55 m 2,25 m
Lokalaren planoa